Friday, November 12, 2010

Permula permainan badminton

sikap berikut perlu ada bagi seorang pemain badminton
1.Minat
2.Berdisiplin
3.Menepati Masa
4.Taat pada jurulatih
5.Konsistensi dalam latihan
6.Penguasaan EQ

Jadikan Badminton sebagai kerjaya profesional

Untuk memastikan pelapis muda negara setanding pemain dunia,Kerajaan haruslah menjadikan Pemain badminton sebagai kejaya profesional.Dengan menjadikannya sebagai satu kerjaya semua yang berminat dengan pemainan ini boleh fokus dengan permainan ini lebih fokus.Jadikan Kerjaya permainan badminton sepenuh masa.Lihatlah seperti permain tennis mereka jadikannya sebagai kejaya profesional.